Конструкция от стабилна шпросна рамка. Оптимална сигурност. Възможно решение за всяка ситуация...